Riving av hytte

Riving av hytte

Effektiv fjerning av hytta.

En gammel hytte kan ha mye sjarm, men noen ganger er hytten så falleferdig at den bør rives. Riving av hytte krever imidlertid mye planlegging, og prosessen kan være tidkrevende.

Noen deler av rivningsarbeidet kan du gjøre selv, mens andre ting er det viktig at du lar fagfolk ta seg av. Her er oversikten du trenger!

Når er riving av hytte aktuelt?

Riving av hytte kan være nødvendig dersom du ønsker å bygge opp en ny hytte fra grunnen av. Dette er gjerne ønskelig dersom den eksisterende hytten er gammel og slitt, eller dersom bygningsmaterialene er råtne eller angrepet av mugg.

Noen ønsker også å rive hytten fordi de ønsker å bygge en ny og mer energieffektiv hytte med mindre varmetap og trekk. Eller kanskje man rett og slett bare ønsker å modernisere hytten utseendemessig, og da kan ofte riving være en del av prosessen.

Hva bør du huske på ved riving av hytte?

Før du setter i gang med riving av hytte eller fritidsbolig, er det viktig å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Her er de viktigste punktene:

1. Søknad om riving av bygg

Enten du skal rive hytte eller primærbolig, er det viktig å huske på at riving av bygninger stort sett innebærer søknadsplikt i henhold til plan- og bygningsloven. Det betyr at du må sende en søknad om å få rive hytten til kommunen.

Dersom du ikke sender inn en søknad og setter i gang rivningsarbeidet uten «grønt lys», kan du risikere å få en dyr bot.

2. Avfallsplan

Dersom det er snakk om riving av hytte eller fritidsbolig som har et bruksareal på mer enn 100 m2, er det nødvendig å utarbeide en avfallsplan. Det samme vil gjelde dersom det er snakk om vesentlige endringer eller reparasjoner av fasaden.

En avfallsplan er også nødvendig hvis det vil genereres store mengder avfall (mer enn ti tonn).

I avfallsplanen vil man gi en beskrivelse av hvordan avfallet fra rivningsarbeidet skal sorteres, og lage en plan for hvordan det eventuelt skal leveres til et avfallsanlegg.


Dette kan du gjøre selv ved riving av hytte


Ved riving av hytte kan det kanskje være fristende å gjøre hele jobben selv, siden dette kanskje kan spare deg for en del penger. Det er imidlertid viktig å være klar over at mange av konstruksjonene ikke nødvendigvis kan rives på egen hånd.

Dersom hytten har våtrom og rør, eller elektriske anlegg og elementer, er som regel dette noe som bør håndteres av fagfolk.

Noen hytter er uten strøm eller innlagt vann, og da vil du i mange tilfeller kunne utføre hele eller mesteparten av rivningsarbeidet selv. Men husk på at jobben kan være både tung og tidkrevende, og at det kan være godt å ha fagfolk å lene seg på underveis.

Forsikring

Når du skal rive en hytte er det også lurt å ha alle forsikringer i orden. Dersom det skulle oppstå et uhell under rivningsprosessen, kan det bli dyrt om du må dekke alt fra egen lomme.

Det finnes hytteforsikringer som kan være nyttige og ha, og disse kan dekke skader som oppstår i forbindelse med riving, graving, sprengning og lignende.


Hva koster det å rive hytte?

Prisen for riving av hytte kan variere veldig. Her er det veldig mange faktorer som spiller inn! Beliggenhet vil for eksempel ha mye å si. Dersom du har behov for hjelp fra fagfolk, kan prisen bli høyere dersom hytten ligger langt unna bilvei, noe som gir vanskelig tilkomst.

Kostnadene for riving av hytte kan også påvirkes av hyttens størrelse. Det vil naturlig nok ofte være dyrere å rive en stor hytte enn en liten hytte.

Ellers vil kostnadene også påvirkes av hvorvidt du gjør mesteparten av jobben selv, eller om du får hjelp fra en rivefirma eller andre fagfolk.

Søknad for riving av hytte og utarbeiding av avfallsplan er noe du kan gjøre selv, og det finnes diverse maler på nett du kan benytte deg av. Men dersom du er usikker på det formelle og utfylling av skjemaer, ønsker du kanskje å betale noen for å hjelpe deg.

Hvor lang tid tar riving av hytte?

Det å rive en hytte kan som nevnt være tidkrevende, men nøyaktig hvor lang tid det vil ta avhenger av både størrelse og hvor mye du gjør selv. Om du får hjelp av profesjonelle (for eksempel et rivefirma), kan du som regel forvente at prosessen går mye raskere.

Dersom hytten din ligger i ulendt terreng, kan også dette ha innvirkning på hvor lang tid rivejobben tar. Det kan for eksempel være utfordrende for store maskiner å komme til dersom hytten ligger vanskelig til.

Selve rivejobben tar ikke nødvendigvis så lang tid. Det som ofte er mer krevende, er transport av rivningsmaterialer, sortering av avfall og andre praktiske oppgaver.

Rive eller pusse opp gammel hytte?

Dersom du har en gammel hytte som trenger oppgradering, kan du velge å rive den dersom du vil bygge opp en helt ny hytte.

Samtidig kan renovering av hytten være et godt alternativ i mange tilfeller. Dette vil også være mye arbeid, men deler av hytten din kan kanskje få stå. Kanskje du kun trenger å skifte kledning eller vinduer?

Husk at du fortsatt må ha en avfallsplan dersom du skal renovere hytten, dersom det er snakk om rehabilitering av en hytte på mer enn 100 m2. Det samme gjelder om hytten er mindre, dersom det vil bli generert mer enn 10 000 kg med avfall.

Trenger du hjelp med riving av hytte og miljøsanering?

Oslo Riv er ditt naturlige førstevalg dersom du trenger hjelp med riving av hytte og avfallshåndtering. Vi hjelper deg også med avfallshåndtering i forbindelse med renovering av hytte.

Vi kan blant annet hjelpe deg med å kartlegge hvorvidt det er mulig farlig avfall som må håndteres. Dette er viktig for at jobben skal kunne utføres på en trygg måte!

Oslo Riv kan også bistå med selve rivningen av hytten. Vi tar hånd om enkle konstruksjoner, og hyrer inn større maskiner dersom dette er mulig og nødvendig.

Kontakt oss i dag, og få et pristilbud på ditt rivingsprosjekt!

Services reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nisl imperdiet vel, in leo lacus velit tristique ac et elementum lectus augue facilisis tellus, sit lacinia a aliquam nisi.

John Carter
John Carter
Malibu beach, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Patrick Meyer
Patrick Meyer
Hollywood Hills, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Lily Woods
Lily Woods
Los Angeles, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Ta kontakt for befaring og pris

Ta kontakt for en befaring av ditt prosjekt.

Takk!
Vi svarer deg innen 1 virkedag! 
Ups! Noe gikk galt...