Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Bærekraftig håndtering av avfall.

I forbindelse med riving av bygninger eller rehabilitering, er det viktig at man har en avfallsplan. Avfallshåndtering kan være en omfattende jobb, og spesielt hvis man skal rive en større bygning – som en enebolig eller lignende.

Dersom du planlegger rivningsarbeid, kan vi ta oss av både rivejobben og avfallshåndtering. Dette innebærer blant annet at vi lager en avfallsplan, og sørger for at alle materialer sorteres og leveres til avfallsstasjon i henhold til kravene.

Hva er en avfallsplan?

En avfallsplan er en oversiktlig plan der man avgir hvor mye og hva slags avfall man forventer å ende opp med i forbindelse med rivningsarbeid, renovering eller lignende. I avfallsplanen skal man blant annet oppgi informasjon om følgende:

  • Type avfall
  • Mengde avfall
  • Plan for avfallshåndtering
  • Hva man planlegger å resirkulere/gjenvinne

Kravet om bruk av avfallsplan er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), og kan leses om i byggteknisk forskrift (TEK17), i kapittelet som omhandler ivaretakelse av ytre miljø.

Når trenger man en avfallsplan?

Ifølge DIBK skal man ha en avfallsplan i en rekke ulike tilfeller der man håndterer bygninger. Her er noen eksempler på situasjoner som krever bruk av avfallsplan og planlegging rundt avfallshåndtering:

  • Oppføring, påbygg eller tilbygg hvor tiltakets BRA er større enn 300 m2, eller der man regner med å generere mer enn 10 tonn avfall
  • Fasadeendring eller andre betydelige endringer av bygningen hvor tiltakets BRA er større enn 100 m2
  • Rivning av hele eller deler av en bygning, der tiltaket har et BRA på mer enn 100 m2

Formålet med avfallsplanen er å sørge for at mest mulig av avfallet kildesorteres. Ifølge TEK17 og myndighetenes krav, skal minimum 60 % av avfallet fra byggeprosessen kildesorteres.

Avfallsplan ved riving

Dersom du skal rive et hus, er sjansen stor for at det er krav om avfallsplan. Riving av hus genererer som regel mye avfall, enten det er i form av planker, plastikk, papp eller andre ting.

Skal du for eksempel rive en enebolig på 150 m2, trenger du ifølge TEK17 en avfallsplan i forbindelse med arbeidet.

Som regel vil selve sorteringen av avfall foregå direkte på plassen der man river bygget. Av den grunn bør man ha tilgang på containere for kildesortering, slik at det blir enkelt å sortere avfallet underveis..

Avfallshåndtering skal dokumenteres

I forbindelse med avfallshåndtering er det også nødvendig å utarbeide en sluttrapport. I denne skal man vise den faktiske avfallsdisponeringen, og dokumentere avfallstype og –mengde.

Ditt avfallsplan riving skjema skal legges ved sammen med søknadsdokumentene du sender inn til kommunen når du søker om eventuell ferdigattest.

Motta hjelp til rivearbeid og avfallshåndtering

Vi i Oslo Riv tar oss av rivningsarbeidet for deg, og sørger for at alt avfall sorteres og gjenvinnes i størst mulig grad.

Når et bygg skal rives vil det ofte genereres mange tonn med avfall, og vi passer på at alt avfall sorteres riktig. Vi har et godt samarbeid med ulike selskaper som tilbyr godkjente avfallsmottak, og sørger for at rivningsarbeidet utføres på en mest mulig bærekraftig måte.

Kontakt oss i dag om du ønsker hjelp!

Services reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nisl imperdiet vel, in leo lacus velit tristique ac et elementum lectus augue facilisis tellus, sit lacinia a aliquam nisi.

John Carter
John Carter
Malibu beach, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Patrick Meyer
Patrick Meyer
Hollywood Hills, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Lily Woods
Lily Woods
Los Angeles, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Ta kontakt for befaring og pris

Ta kontakt for en befaring av ditt prosjekt.

Thank you
Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.