Asbesthåndtering

Asbesthåndtering

Trygg fjerning av farlig materiale.

Håndtering av asbest/eternittplater


I mange eldre bygninger finnes det asbest, noe som kan utgjøre en helserisiko dersom man puster inn løse asbestfibre. I forbindelse med oppussing, renovering eller riving, er det gjerne behov for å håndtere materialer som inneholder asbest.

Vi skal her se nærmere på hvordan man kan oppnå sikker håndtering av asbest, for eksempel ved riving av eldre bygninger.


Hva er asbest?


Asbest kan defineres som krystallinske silikatmineraler som har fiberstruktur. Som regel er asbest en variant av mineraler som serpentin eller amfibol. Materialet ble hyppig brukt under oppføring av bygninger i tidsrommet 1920–1985.

På midten av 80-tallet ble det innført forbud om å anvende asbest i bygninger, men det finnes likevel noen bygg oppført etter 1985 som inneholder asbestholdige materialer. Det er blant annet vanlig å finne asbest i eternittplater, som er laget av asbest og sement.

Når kan man utsettes for asbest?


Når asbestholdige materialer er i ro, utgjør de vanligvis ikke noen stor helserisiko. Det er først når man jobber med riving av asbest eller på andre måter frigjør fibre fra asbestmaterialene, at det er viktig å være obs.

Fibre kan frigjøres blant annet dersom man bearbeider, skader eller utsetter asbestholdige materialer for andre påkjenninger. Et eksempel er fjerning av eternittplater, som er forbundet med asbesteksponering.

Eternittplater ble før i tiden ofte brukt som tak på hus og andre bygninger. Ved riving av eternittplater kan man utsettes for asbest, noe som potensielt kan være skadelig.


Hva slags helserisiko utgjør asbest?


Eksponering for asbest er forbundet med økt risiko for å utvikle en rekke alvorlige sykdommer. Dette inkluderer blant annet utvikling av alvorlige kreftformer som lungekreft.

Det er også andre sykdommer som er forbundet med eksponering for asbest, som asbestose. Sykdommer som dette kan utvikles dersom man puster inn asbestfibre. Disse fibrene flyr som støv i luften, for eksempel i forbindelse med riving av asbest.

Hva er asbestsanering?


Asbestsanering er prosessen med fjerning eller riving av materialer med asbestinnhold, og omfatter også avfallshåndtering av disse materialene.

For å kunne jobbe med asbestsanering, skal man ifølge arbeidstilsynet ha fått tilstrekkelig opplæring og ha tilgang på helseovervåking. Bedriften skal også ha godkjenning fra Arbeidstilsynet som viser at selskapet har tillatelse til å jobbe med asbest.

Når man jobber med asbestsanering, skal man blant annet benytte seg av tiltak som forhindrer at man eksponeres for asbeststøv. Man skal for eksempel ta i bruk åndedrettsvern, bruke verneklær og ha saneringssoner.


Motta hjelp med riving av asbest


Riving av asbest kan potensielt utgjøre en stor helserisiko dersom arbeidet ikke utføres skikkelig. Det er derfor viktig å få hjelp til riving av eternittplater og andre asbestholdige materialer av et firma med godkjenning fra arbeidstilsynet.

Oslo Riv har slik godkjenning, og kan bistå med riving av eternittplater eller andre asbestholdige materialer. Vi har lang erfaring med asbestsanering, og sørger for at riving og håndtering av materialene utføres på korrekt måte.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker hjelp med trygg asbestsanering. Vi kommer gjerne på befaring og ser nærmere på hva som skal rives.

Services reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nisl imperdiet vel, in leo lacus velit tristique ac et elementum lectus augue facilisis tellus, sit lacinia a aliquam nisi.

John Carter
John Carter
Malibu beach, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Patrick Meyer
Patrick Meyer
Hollywood Hills, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Lily Woods
Lily Woods
Los Angeles, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Ta kontakt for befaring og pris

Ta kontakt for en befaring av ditt prosjekt.

Thank you
Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.