Rive bærevegg

Rive bærevegg

Vi fjerner veggen på en trygg måte.

Mange har en vegg i boligen de ønsker å fjerne, for eksempel fordi de vil åpne opp og gjøre planløsningen mer gunstig. Kanskje du har en irriterende vegg mellom kjøkken og stue som skulle vært fjernet?

Det å rive en vegg kan åpne for nye muligheter, og kan noen ganger også øke verdien på boligen din. Dersom boligen fremstår mer luftig og romslig for potensielle kjøpere, er de ofte villige til å betale litt ekstra.

Men før du setter i gang med riving av vegger, er det noen viktige ting du må tenke på!

Hva er forskjellen på å fjerne bærevegg og lettvegg?

Dersom du ønsker å rive en vegg, må du først og fremst finne ut om det er en bærevegg eller en lettvegg. Dette vil nemlig legge føringer for hvordan du går frem.

Det er lurt å få en fagperson til å se nærmere på bygningen, slik at dette kan fastslås med sikkerhet. Dersom du gambler, kan du risikere å rive noe du tror er en lettvegg, men som viser seg å være en bærevegg.

Slik går du frem for å rive lettvegg

Dersom du ønsker å rive en lettvegg i boligen, er dette noe du kan gjøre selv om du ønsker det. Det eneste du trenger er litt arbeidslyst, og utstyr som brekkjern og hammer. Det kan også være nyttig med en bajonettsag, da dette kan gjøre arbeidet litt enklere.

Ellers er det viktig å huske verneutstyr i form av hansker og vernebriller. Du bør også sortere avfallet på en god måte, og sørge for sortering av materialer før de eventuelt kjøres til et mottaksanlegg.

Før du setter i gang bør du også sjekke hvorvidt det finnes rør, stikkontakter og strømførende ledninger i veggen. I så fall bør du få veiledning av rørlegger eller elektriker før du setter i gang med å fjerne rive lettveggen.

Tenk på dette om du skal rive bærevegg

Når det kommer til det å fjerne en bærevegg, er dette noe som bør gjøres i samråd med fagfolk.

Du kan i praksis klare å fjerne veggen selv, men det er viktig å sørge for at prosessen foregår på riktig måte. Hvis ikke kan boligen i verste fall få setningsskader, eller deler av konstruksjonen kan rase sammen.

Det er helt nødvendig å erstatte bæreveggen med en annen bærekonstruksjon. Dette kan for eksempel være bjelker av limtre eller stål, noe en håndverker kan hjelpe deg med.

Hva bør du huske på når du skal rive en vegg?

Foruten å ta hensyn til hvorvidt veggen er en bærevegg eller lettvegg, er det enkelte andre ting du bør tenke på før du kommer i gang.

Noen ganger kan du for eksempel ha søknadsplikt, mens andre ganger bør du få hjelp med håndtering av avfallet som oppstår. La oss se nærmere på dette!

Det å rive en bærevegg er søknadspliktig

Dersom du skal rive bærevegg eller andre bærende konstruksjoner på en bygning (f.eks. bolig), er du søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Dette betyr at du må sende en søknad til kommunen og få denne godkjent, før rivningsarbeidet kan settes i gang.

Legg merke til at søknaden må utarbeides av et foretak som har ansvarsrett etter plan- og bygningslovens paragraf 20-3.

Hvis du planlegger å rive bærevegg i en bolig i et borettslag eller sameie, må du samtidig huske på at du trenger styrets samtykke.

Om du kun skal rive lettvegg, er ikke dette søknadspliktig.

Avfallshåndtering og asbest

Når man skal fjerne eller rive en vegg, vil dette ofte generere mye avfall. Mange foretrekker å få hjelp med håndtering av avfallet, noe som inkluderer både sortering og kjøring til avfallsmottak.

Dersom du har vegger med asbest, er det ekstra viktig å sikre god og riktig håndtering av avfallet. Du bør heller ikke utføre rivejobben selv, dersom det finnes asbest i veggen.

Asbest kan blant annet finnes i gamle veggplater, og kan være helseskadelig å håndtere uten riktig beskyttelsesutstyr og kunnskap.

Hva koster det å rive bærevegg eller lettvegg?

Det vil som regel være billigere å rive en lettvegg enn en bærevegg, siden sistnevnte vanligvis vil innebære at du får hjelp av fagfolk.

Om du kun skal rive en lettvegg, trenger ikke dette å koste deg noe om du gjør hele jobben selv. Men det kan ofte være greit å få hjelp med avfallshåndtering, og du trenger gjerne en befaring av en håndverker i forkant for å stadfeste at det ikke er snakk om en bærevegg.

Kostnadene for å fjerne bærevegg eller lettvegg, vil ofte være avhengig av veggens størrelse også. Er det snakk om en stor vegg, vil dette naturligvis kunne koste mer enn å rive en liten vegg.

Det beste er kanskje å innhente et pristilbud dersom du har behov for hjelp med avfallshåndtering eller selve rivningen.

Hvor lang tid tar det å rive vegg?

Det å rive en vegg trenger ikke å ta spesielt lang tid, og kan noen ganger gjøres på et par timer. Dette gjelder spesielt om det er snakk om en lettvegg. En bærevegg vil gjerne ta litt lengre tid å rive, siden det må settes opp nye bærekonstruksjoner.

Nøyaktig hvor lang tid jobben tar, vil naturligvis avhenge av hvor omfattende jobben er. Størrelsen på veggen kan ha mye å si, og mengden avfall er også avgjørende. Husk at det også er tidkrevende å samle og sortere avfall før det kjøres til et mottak.

Trenger du hjelp med å rive vegg og håndtere avfall?

Dersom du skal rive en lettvegg eller en bærevegg, kan vi i Oslo Riv hjelpe deg. Vi kan også ta hånd om avfallet, og sørge for at dette sorteres på korrekt måte. Når avfallet er sortert, frakter vi det til en egnet avfallsstasjon.

Vi har også erfaring med håndtering av asbest, noe som ofte er nødvendig ved riving av gamle vegger.

Vi har erfarne riveentreprenører som har fokus på god miljøsanering, og som sørger for at rivejobben gjøres på en god og trygg måte. For oss er det viktig å alltid levere kvalitetsarbeid til deg som kunde.

Kontakt oss nå for et prisoverslag!

Services reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nisl imperdiet vel, in leo lacus velit tristique ac et elementum lectus augue facilisis tellus, sit lacinia a aliquam nisi.

John Carter
John Carter
Malibu beach, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Patrick Meyer
Patrick Meyer
Hollywood Hills, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Lily Woods
Lily Woods
Los Angeles, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Ta kontakt for befaring og pris

Ta kontakt for en befaring av ditt prosjekt.

Thank you
Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.