Rive bygg

Rive bygg

La oss rive og bygge nytt.

Mange eier et gammelt og slitt hus som de ønsker å rive, slik at det blir mulig å bygge noe nytt på tomten. Eldre bygninger er ofte rammet av asbest, mugg, råte og lignende, og da vil det ofte lønne seg med riving av bygg fremfor å renovere eller pusse opp.

Her skal du få noen tips som kan være nyttige å ha med seg før du setter i gang med riving av bygg – enten det er snakk om en enebolig, hytte eller næringsbygg!

Hvordan sette i gang med riving av bygg?

Det er viktig å planlegge nøye i forkant når man skal rive et bygg. Dette handler ikke bare om at alt skal være på stell rent juridisk, men også at prosessen skal foregå på en bærekraftig og trygg måte.

Riving av bygg er en stor og omfattende jobb, og krever ofte spesialutstyr. Om du ikke forbereder rivningsarbeidet godt nok, kan det føre til skade på både mennesker og omgivelser for øvrig.

Krever riving av bygg søknad?

Ja. Riving av bygg er ifølge plan- og bygningslovens paragraf 20-1 ledd e) søknadspliktig i de fleste tilfeller. Søknaden skal utføres av en ansvarlig søker, noe som vanligvis betyr at en arkitekt eller entreprenør må kontaktes for å igangsette søknadsprosessen.

Mange synes det er praktisk å søke om riving av bygg samtidig som man søker om tillatelse til å oppføre ny bygning. Entreprenøren eller arkitekten som er ansvarlig for oppføring av den nye bygningen tar i mange tilfeller hånd om rivesøknaden.

Hvor lang tid tar det å rive bygg?

Riving av bygg trenger ikke å ta så veldig lang tid, og vil i mange tilfeller kunne gjøres unna på et par uker. Nøyaktig tidsbruk vil imidlertid kunne variere mye, og kan avhenge av bygningens størrelse, hva slags materialer bygget er laget av – og lignende.

Det som ofte tar lengre tid, er selve planleggingen og søknadsprosessen. Når man søker om å rive bygg, kan det ta noen måneder før søknaden er ferdig behandlet. Start derfor med planleggingsarbeidet tidlig.

Hvem utfører riving av bygg?

Vi anbefaler å la profesjonelle ta seg av rivningsarbeidet når du skal sette i gang med riving av bygg. Elektrikere og rørleggere bør sikre at det elektriske anlegget og vannrør stenges av.

Et firma som tilbyr rivningstjenester kan ta seg av selve grovarbeidet med riving av konstruksjoner. Her benyttes det som regel store maskiner og annet profesjonelt utstyr.

Sørg for riktig avfallshåndtering

Når man skal rive bygg er det også viktig å ta hensyn til alt avfallet som dannes under rivningsprosessen.

Det er lurt å ha containere for kildesortering mens arbeidet pågår. Deretter bør ulike materialer fraktes til en avfallsstasjon for korrekt sortering.

Hva koster riving av bygg? Pris kan variere mye!

Det er vanskelig å gi et eksakt priseksempel for hva det vil koste med riving av bygg. Pris vil av naturlige årsaker kunne variere mye, og både byggematerialer, vanskelighetsgrad, tilkomstmuligheter, terreng og størrelse er avgjørende.

Oslo Riv tar seg av riving av bygg, og sørger for at jobben utføres på en trygg og god måte fra A til Å. Kontakt oss for befaring og et pristilbud!

Services reviews

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nisl imperdiet vel, in leo lacus velit tristique ac et elementum lectus augue facilisis tellus, sit lacinia a aliquam nisi.

John Carter
John Carter
Malibu beach, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Patrick Meyer
Patrick Meyer
Hollywood Hills, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Lily Woods
Lily Woods
Los Angeles, CA

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fringilla nisl pretium massa sit scelerisque. Auctor odio habitant amet adipiscing massa rutrum nunc tortor hac. Dolor pellentesque est ut egestas tortor mollis. Elit eu, tortor enim curabitur id quis. Imperdiet.”

Ta kontakt for befaring og pris

Ta kontakt for en befaring av ditt prosjekt.

Thank you
Thanks for reaching out. We will get back to you soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.